Gyda siopau ledled Cymru gyfan, mae'r rôl berffaith yn barod ar eich cyfer. Dewch yn wirfoddolwr manwerthu, gan fwynhau amrywiaeth o weithgareddau:

Darparu gwasanaeth cwsmeriaid da, megis gweithio'r til, ateb galwadau, aderbyn rhoddion.

 • Trefnu eitemau cyn eu prosesu.
 • Rhoi prisiau ar eitemau a stemio eitemau priodol cyn eu rhoi i'w gwerthu
 • yn y siop.
 • Helpu i farchnata nwyddau i hyrwyddo gwerthiant.
 • Rhoi cyngor ar gasgliadau dodrefn ac ati.
 • Cofrestru pobl ar gyfer Cymorth Rhodd pan fyddant yn rhoi eitemau.
 • Cadw'r siop yn lân, yn daclus ac wedi'i stocio'n dda.

"Byddwn yn argymell i unrhyw un wirfoddoli. Mae'n ffordd wych o ddysgu sgiliau newydd a gwneud ffrindiau newydd''

Sut y byddaf yn cael fy nghefnogi yn y rôl?

 • Byddwch yn cael sesiwn sefydlu gychwynnol i Elusen Ambiwlans Awyr Cymru.
 • Bydd aelod o'r staff yn gweithredu fel eich cyswllt penodol a fydd yn eich cefnogi ac yn ateb unrhyw gwestiynau a all fod gennych.
 • Byddwch yn cael y cyfle i ymweld ag un o'n gwasanaethau awyr.
 • Cewch eich ad-dalu am dreuliau cymeradwy ac yn cael lwfans teithio.
 • Byddwch yn cael hyfforddiant sy'n berthnasol i'r rôl.
 • Byddwch yn aelod o dîm gwych ac yn gwneud ffrindiau newydd.
 • Cewch ymdeimlad o falchder yn gwybod eich bod yn helpu i achub bywyd rhywun drwy roi o'ch amser.

Ymunwch  Ni