Gyda 17 o siopau ledled Cymru, mae'r rôl berffaith yn aros amdanoch. Dyma rai o'r rolau gwirfoddoli sydd ar gael:

 • Gwneud i’n cwsmeriaid deimlo'n arbennig drwy weithio ar lawr y siop.
 • Hyrwyddo ein nwyddau a sicrhau eu bod wedi'u cyflwyno'n dda.
 • Rhoi cyngor ar brisiau.
 • Chwilio am eitemau arbennig yn ein warws.
 • Mynd allan gyda’n tîm casglu a dosbarthu er mwyn casglu rhoddion.
 • Helpu i redeg ein caffi yng Ngogledd Cymru, o weini i lanhau a rheoli’r til.

"Byddwn yn argymell gwirfoddoli i unrhyw un. Mae'n ffordd dda o ddysgu sgiliau newydd a chwrdd â ffrindiau newydd."

Beth y gallwn ei gynnig i chi?

 • Croeso cynnes i'r elusen a’r hyfforddiant perthnasol
 • Cefnogaeth barhaus a chyswllt aml â’ch cydlynydd cymunedol.
 • Hyblygrwydd, rydym yn gwerthfawrogi unrhyw amser sbâr sydd gennych.
 • Treuliau teithio
 • Ymdeimlad o falchder o wybod eich bod yn helpu i achub bywydau drwy roi o’ch amser.

Ymunwch  Ni