.

.

.

Penderfynais ymuno â thîm gwirfoddolwyr Ambiwlans Awyr Cymru chwe blynedd yn ôl. Mae fy mam wedi bod yn gweithio i'r Elusen ers sawl blwyddyn a gofynnodd a hoffwn i gymryd rhan.

Rwy'n gwirfoddoli yn un o siopau Ambiwlans Awyr Cymru gan helpu ambell waith yr wythnos. Rwy'n gwneud amrywiaeth o bethau i helpu, gan gynnwys prosesu ffurflenni Cymorth Rhodd, glanhau, stemio a thagio dillad, a helpu cwsmeriaid.

Ers dechrau gwirfoddoli, mae fy hyder wedi gwella'n sylweddol ac rwyf wedi gwneud llawer o ffrindiau newydd. Rwyf hefyd wedi datblygu fy sgiliau cyfrifiadurol. Fy hoff beth am wirfoddoli yw bod yn aelod o dîm a helpu Ambiwlans Awyr Cymru i gyflawni ei chenhadaeth, sef achub bywydau. Byddwn yn argymell gwirfoddoli i unrhyw un.

-

-

-


"Rwy'n mwynhau gwirfoddoli a chlywed am brofiadau pobl gyda'r gwasanaeth. Mae bron pawb yn adnabod rhywun sydd wedi cael budd o Ambiwlans Awyr Cymru."

"Dechreuais wirfoddoli am fy mod am roi rhywbeth yn ôl - gwnaeth y gwasanaeth hwn achub fy mywyd."