Yn ddiweddar mae cymhlethdod wedi codi ynglŷn gweithgareddau elusen a elwir Ambiwlans Awyr i Blant (‘Children’s Air Ambulance (CAA’)) sydd hefyd yn defnyddio’r enw Gwasanaeth Ambiwlans Awyr (‘The Air Ambulance Service (TAAS’)). Rydym yn derbyn ymholiadau yn rheolaidd gan gefnogwyr yn gofyn a yw’r elusen yma wedi’i gysylltu gydag Ambiwlans Awyr Cymru?

 

Mae CAA/TAAS yn elusen gofrestredig yn Lloegr ac nid yn gysylltiedig o gwbl i Ambiwlans Awyr Cymru.

 

Ambiwlans Awyr Cymru yw’r unig wasanaeth ambiwlans awyr wedi’i leoli ac yn benodol ar gyfer Cymru. Mae gennym ein hisadran bediatrig a newydd-enedigol sef – Ambiwlans Awyr Cymru i blant.

 

Er eglurhad

 

•          Os nad ydych yn siŵr, gwiriwch y rhif elusen gofrestredig. Ein rhif ni yw 1083645

•          Nid yw Ambiwlans Awyr Cymru yn postio bagiau elusen i’ch cartref

•          Nid yw Ambiwlans Awyr Cymru yn postio llythyrau yn gofyn am roddion i’ch cartref

 

Mae’r canfaswyr sydd yn gweithio ar ein rhan yn medru cael ei adnabod trwy ddillad coch wedi’i frandio ynghyd a bathodyn adnabod (ID).

    

Maent yn dilyn côd ymddygiad moesol caeth a byth yn curo ar ddrysau ar ôl 7yh.

 

Nid ydym byth yn mynd o ddrws i ddrws yn gofyn am roddion ariannol rheolaidd.