Achub Bywydau. Dros Gymru

Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn gwasanaethu Cymru gyfan bob un diwrnod o'r flwyddyn. Mae pob un o'n hofrenyddion yn cynnal tua 2,500 o gyrchoedd achub bob blwyddyn, gan deithio i ardaloedd gwledig, trefi a dinasoedd prysur, ar hyd a lled ein harfordir ac ar draws ein mynyddoedd eang. Mae ein pedair canolfan awyr yng Nghaernarfon, Llanelli, y Trallwng a Chaerdydd yn barod i achub bywydau ble bynnag y bo angen.

Yr 20 munud Platinwm

Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn gallu bod yno i unrhyw un yng Nghymru o fewn 20 munud. Rydym yn mynd ati nid yn unig i hedfan cleifion i'r ysbyty – ond rydym hefyd yn dod a'r Uned Damweiniau ac Achosion Brys yn syth i chi. Mae ein meddygon ymgynghorol a'n hymarferwyr gofal critigol yn meddu ar rai o'r cyfarpar a'r sgiliau mwyaf arloesol yn y byd, gan gynnwys cynnyrch gwaed a thechnegau a ddatblygwyd yn y Lluoedd Arfog, gan olygu bod ein cleifion yn cael gofal arbenigol hyn yn oed cyn iddynt gyrraedd yr ysbyty.

Cost Rhedeg y Gwasanaeth

Mae Ambiwlans Awyr Cymru wedi'i ariannu gan bobl Cymru; rydym yn dibynnu'n llwyr ar gefnogaeth y cyhoedd i helpu i gadw'r hofrenyddion yn yr awyr. Nid yw'r elusen yn derbyn unrhyw arian oddi wrth y Llywodraeth na'r Loteri Genedlaethol. Mae ein hofrenyddion yn cadw hedfan drwy roddion caredig, digwyddiadau codi arian ac aelodaeth ein loteri achub bywyd.

Mae angen i ni godi £6.5 miliwn bob blwyddyn i gynnal y gwasanaeth, gyda phob cyrch yn costio £1500 ar gyfartaledd.