Ambiwlans Awyr Cymru

'Mae pawb yng Nghymru yn haeddu gofal critigol cyflym pryd bynnag a ble bynnag y maent.'

Nifer y cyrchoedd achub:

48454

Cyfrannwch

Bob blwyddyn mae angen i ni godi £11.2 miliwn – helpwch ni i gadw hedfan.

Please select a donation amount (required)
Set up a regular payment Donate

Loteri Achub Bywyd

Hon yw’r adran arbenigol o’n helusen lle rydym yn darparu gofal a chludiant arbenigol gleifion pediatrig a newyddenedigol. Read more

Published:

Author:

Ffyrdd Eraill i Roi

Gwirfoddolwyr

Diweddariad Gwirfoddolwyr

Published:

Author: Laura Francis

Gadael rhodd yn eich Ewyllys

Gwnewch yn siŵr bod eich etifeddiaeth yn parhau drwy achub bywyd rhywun arall.

Published:

Author: Laura Francis

Loteri Achub Bywyd

Ymunwch â'n loteri achub bywyd.

Published:

Author: Laura Francis

Events

  • Penwythnos Cwrs Hir 2021

    Cewch hwyl yn cymryd rhan yn yr ŵyl aml-chwaraeon fwyaf yn Ewrop, sef y Penwythnos Cwrs Hir. Read more

  • Hanner Marathon Abertawe JCP 2021

    Dewch i redeg i ni AM DDIM yn Hanner Marathon Abertawe. Mae'r cwrs eiconig hwn yn gyflym ac yn wastad, yn berffaith er mwyn herio eich hun i'w gwblhau neu anelu at gyflawni eich gorau personol. Read more

  • Marathon Metrig Caer

    Ras 26.2km (16.3 milltir) yw hwn, sy'n cynnig y cam perffaith o hanner marathon i farathon llawn. Read more

News