Bob blwyddyn rydym yn dibynnu ar eich cymorth i barhau i achub bywydau ledled Cymru. Mae'r Loteri Achub Bywyd yn cael ei rhedeg gan ein hadran loteri fewnol, gan olygu bod eich aelodaeth yn dod yn syth i'r elusen er mwyn cynnal yr hofrenyddion. Drwy ymuno â’r Loteri Achub Bywyd, byddwch nid yn unig yn rhoi i achos gwerth chweil – gallech ennill gwobr ariannol hefyd

Wales


Sut mae'n gweithio?

  1. Rhaid i chwaraewyr fod yn 16 oed neu’n hŷn.
  2. Mae pob cynnig o £1 yn rhoi rhif unigryw i chi.
  3. Mae’r rhifau’n cael eu dewis ar hap gan gyfrifiadur.
  4. Rhaid talu ymlaen llaw drwy Ddebyd Uniongyrchol, cerdyn credyd, arian neu siec
  5. Caiff y raffl ei thynnu bob dydd Gwener – dim ond aelodau sydd wedi talu sy’n cael cymryd rhan.
  6. Caiff enillwyr eu hysbysu yn awtomatig a’u cyhoeddi ar-lein.
  7. Caiff sieciau eu hanfon drwy’r post.
  8. Chwaraewch yn gyfrifol. Am ragor o wybodaeth a chymorth, ewch i www.gambleaware.co.uk
  9. Mae Ambiwlans Awyr Cymru wedi’i drwyddedu gan y Comisiwn Gamblo. I weld y termau ac amodau llawn, cliciwch yma.

Wales


Wales

Wales

YMUNWCH NAWR DRWY DDEBYD UNIONGYRCHOL - MAE'N GYFLYM, HAWDD AC YN DDIOGEL

HOFFECH CHI DALU ALL-LEIN? LAWRLWYTHWCH Y FFURFLEN A'I CHWBLHAU