Bob blwyddyn mae angen i ni godi £6.5 miliwn ac rydym yn dibynnu’n llwyr ar garedigrwydd y cyhoedd i barhau â’n gwaith.

Rydym yn benderfynol o barhau i ddarparu gwasanaeth ar gyfer Cymru gyfan a’n gweledigaeth yw darparu gwasanaeth 24 yr awr yn y dyfodol. Ond mae angen eich cymorth parhaus arnom.

Mae’n bwysig eich bod yn gofalu am eich anwyliaid yn eich ewyllys; ydych chi wedi meddwl am adael rhodd i ni hefyd?

Nid oes rhaid i chi fod yn gyfoethog er mwyn gadael cymynrodd i Ambiwlans Awyr Cymru. Mae pob un rhodd yn cael ei gwerthfawrogi’n llwyr a’i rhoi at ddefnydd ardderchog.

Lawrlwythwchein pecyn ewyllys.


Am fwy o wybodaeth, ebostiwch [email protected]