P'un a ydych yn awyddus i roi cynnig ar rywbeth newydd neu ddefnyddio eich sgiliau presennol, mae rhywbeth i bawb.

Dywedir bod tua 20 miliwn o bobl yn gwirfoddoli yn y DU o leiaf unwaith y flwyddyn – gan gyfrannu tua £24 biliwn i'r economi.

Yn ôl adroddiad Cymdeithas Sifil y DU ar gyfer 2019 gwnaeth bron i bedwar o bob 10 person wirfoddoli'n ffurfiol yn 2017/18.

Fodd bynnag, roedd tua saith o'r 10 person a gymerodd ran yn yr arolwg 'Time Well Spent' wedi gwirfoddoli ar ryw adeg yn eu bywydau.

Pan fyddwch yn dewis gwirfoddoli i Ambiwlans Awyr Cymru, byddwch yn dod yn rhan o dîm arbennig sy'n anelu at godi arian i sicrhau y gall ein pedwar hofrennydd coch barhau i hedfan ledled Cymru. P'un a ydych yn awyddus i roi cynnig ar rywbeth newydd neu ddefnyddio eich sgiliau presennol, mae rhywbeth i bawb.

.


Felly, sut mae pobl yn cael budd o wirfoddoli?

Yn amlwg, un o'r prif resymau pam bod pobl yn gwirfoddoli yw eu bod am gyfrannu at achos y maent wir yn credu ynddo. Drwy ymuno ag Ambiwlans Awyr Cymru, byddwch yn ymuno â band o wirfoddolwyr sydd yr un mor frwdfrydig am fod yn rhan o elusen mor bwysig.