Mae'r rôl hon yn cynnwys sicrhau bod y gwaith o redeg y gwasanaeth casglu a dosbarthu ar gyfer ein siopau elusen yn mynd rhagddo'n ddidrafferth. Byddwch yn gwneud hyn drwy weithio fel cynorthwyydd fan; ni fydd angen i chi yrru.

Mae’r rôl hon yn cynnwys:

 • Casglu a dosbarthu nwyddau rhodd yn eeithlon yn ôl y gofyn, gan ddilyn polisi a gweithdrefnau Ambiwlans Awyr Cymru.

 • Sicrhau y cai pob cwsmer a rhoddwr ei drin mewn modd cwrtais bob amser.

 • Symud nwyddau rhwng siopau'n eeithlon yn ôl y gofyn, a helpu sta y siopau drwy osod nwyddau mewn ardaloedd a nodwyd ar eu cyfer.

 • Sicrhau bod y cerbydau'n lân ac yn daclus bob amser.

 • Helpu gyrrwr y fan drwy ateb ei ôn drosto, cwblhau tasgau ar Ap Ambiwlans Awyr Cymru, cofnodi milltiroedd ac ati.

 • Cydymurfio â'n polisi a'n gweithdrefnau iechyd a diogelwch, nodi peryglon a chynnal asesiadau risg priodol yn ôl y gofyn.

 • Helpu mewn siopau neu yn y depo, ymgymryd ag unrhyw dasgau eraill ar gais rheolwr y siop/stordy.

Beth y gallwn ei gynnig i chi?

 • Byddwch yn cael sesiwn sefydlu gychwynnol i Elusen Ambiwlans Awyr Cymru.
 • Bydd aelod o'r staff yn gweithredu fel eich cyswllt penodol a fydd yn eich cefnogi ac yn ateb unrhyw gwestiynau a all fod gennych.
 • Byddwch yn cael y cyfle i ymweld ag un o'n gwasanaethau awyr.
 • Cewch eich ad-dalu am dreuliau cymeradwy ac yn cael lwfans teithio.
 • Byddwch yn cael hyfforddiant sy'n berthnasol i'r rôl.
 • Byddwch yn aelod o dîm gwych ac yn gwneud ffrindiau newydd.
 • Cewch ymdeimlad o falchder yn gwybod eich bod yn helpu i achub bywyd rhywun drwy roi o'ch amser.

YMUNWCH Â NI