Os ydych yn chwilio am gyfle i gwrdd â phobl newydd neu weithio yn eich cymuned leol, gallai dod yn wirfoddolwr codi arian fod yn berffaith i chi.

Mae yna sawl ffordd y gallwch gymryd rhan, naill ai’n annibynnol neu fel rhan o ddigwyddiadau elusennol. Gallwch ddewis yr elfennau o’r rôl sydd fwyaf addas i chi. Dyma rai o'r ffyrdd gwahanol y gallwch ein helpu:

 • Casglu arian mewn bwced – Trefnu a chymryd rhan mewn casgliadau bwced ar gyfer AAC mewn digwyddiadau, busnesau neu archfarchnadoedd lleol.
 • Cynnal sgyrsiau – Os ydych yn siaradwr hyderus gallech ymweld ag ysgolion, grwpiau cymunedol neu fusnesau lleol er mwyn codi ymwybyddiaeth o’n gwasanaeth.
 • Cyflwyniadau siec – Mynychu cyflwyniadau siec ar ran yr elusen.
 • Casglu blychau codi arian – Gall gwirfoddolwyr fod yn gyfrifol am flychau codi arian yn eu hardal leol a byddant yn gallu casglu a chyfnewid blychau llawn yn ogystal â chwilio am leoliadau newydd i godi arian.
 • Hyrwyddo cyfleoedd gwirfoddoli ac ymgyrchoedd drwy siarad ag aelodau'r cyhoedd.
 • Cynorthwyo'r tîm codi arian gyda phartneriaethau Elusen y flwyddyn lleol.
 • Cynllunio eich digwyddiadau codi arian eich hun.
 • Mynd i ddigwyddiadau er mwyn helpu ar stondinau, gan werthu nwyddau, hyrwyddo'r loteri neu ein negeseuon allweddol.

Beth y gallwn ei gynnig i chi?

 • Croeso cynnes i'r elusen a’r hyfforddiant perthnasol
 • Cefnogaeth barhaus a chyswllt aml â’ch cydlynydd cymunedol.
 • Hyblygrwydd, rydym yn gwerthfawrogi unrhyw amser sbâr sydd gennych.
 • Treuliau teithio
 • Ymdeimlad o falchder o wybod eich bod yn helpu i achub bywydau drwy roi o’ch amser.

Ymunwch â ni