Cymorth Cleifion

Gall bod yn rhan o argyfwng meddygol neu ddamwain ddifrifol newid eich bywyd yn sylweddol. Gall fod yn anodd i'r claf a'i deulu.

Os ydych wedi derbyn triniaeth gan ein criw, ni ddaw'r cymorth i ben unwaith y byddwch wedi cyrraedd yr ysbyty.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau sydd heb eu hateb, neu angen siarad â rhywun, rydym yma i'ch helpu drwy gydol eich cyfnod gwella.

Ar ôl gwella, efallai y bydd rhai pobl am roi rhywbeth yn ôl ac mae sawl ffordd o wneud hyn:

Mae popeth yn helpu, o roddion personol bach i ddigwyddiadau codi arian mawr. Os hoffech gymryd rhan yn unrhyw un o'r rhain, anfonwch e-bost i:[email protected]