Ambiwlans Awyr Cymru i Blant

Ein nod yw gwasanaethu Cymru gyfan, gan gynnwys cleifion ieuengaf Cymru.

Mae Ambiwlans Awyr Cymru i Blant yn is-adran arbenigol o’n helusen, sy’n darparu gofal a chludiant arbenigol angenrheidiol i gleifion pediatreg a newydd-anedig. Mae ein pedwerydd hofrennydd yn golygu mai ni yw'r gwasanaeth ambiwlans awyr mwyaf ym Mhrydain, a ddefnyddir i ddarparu ystod eang o driniaethau ar gyfer cleifion pediatreg.

Rydym yn cynorthwyo tua 400 o blant a babanod bob blwyddyn, naill ai fel rhan o gyrchoedd argyfwng 999 neu drwy ddefnyddio ein hofrennydd penodol i’w cludo.

Ewch ati i achub bywyd gyda’ch cydweithwyr. Beth am roi cynnig ar un o'r canlynol:

  • Trefnu cwis tafarn/noson carioci/noson meic agored
  • Creu blwch rhegi – £1 am bob gair brwnt
  • Cynnal cystadleuaeth 'Sweepstake' (Ar gyfer pencampwriaeth pêl-droed neu raglen deledu).
  • Diwrnod gwisg ffansi neu byjamas
  • Cofrestru ar gyfer digwyddiad chwaraeon fel tîm
  • Ein henwebu fel eich Elusen y Flwyddyn

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch  [email protected]