Ydych chi’n chwilio am hwyl a sbri? Beth am godi arian ar yr un pryd? Dyma rai syniadau

  • Trefnu stondin yn y ffair leol – Cacennau, teganau, diodydd a llawer mwy.
  • Disgo elusennol – Beth am gynnal parti â thema?
  • Trefnu rali ceir neu daith tractorau
  • Trefnu cyngerdd elusennol
  • Raffl elusennol – Gofynnwch i fusnesau lleol roi gwobrau.
  • Cymryd rhan mewn digwyddiad chwaraeon fel tîm – Allech chi drechu’r gweddill?
  • Casglu arian â bwced – Ewch i ddawnsio yn eich archfarchnad leol

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch [email protected]