Ambiwlans Awyr Cymru i Blant

Ein nod yw gwasanaethu Cymru gyfan, gan gynnwys cleifion ieuengaf Cymru.

Mae Ambiwlans Awyr Cymru i Blant yn is-adran arbenigol o’n helusen, sy’n darparu gofal a chludiant arbenigol angenrheidiol i gleifion pediatreg a newydd-anedig. Mae ein pedwerydd hofrennydd yn golygu mai ni yw'r gwasanaeth ambiwlans awyr mwyaf ym Mhrydain, a ddefnyddir i ddarparu ystod eang o driniaethau ar gyfer cleifion pediatreg.

Rydym yn cynorthwyo tua 400 o blant a babanod bob blwyddyn, naill ai fel rhan o gyrchoedd argyfwng 999 neu drwy ddefnyddio ein hofrennydd penodol i’w cludo.

Ydych chi’n chwilio am hwyl a sbri? Beth am godi arian ar yr un pryd? Dyma rai syniadau

  • Trefnu stondin yn y ffair leol – Cacennau, teganau, diodydd a llawer mwy.
  • Disgo elusennol – Beth am gynnal parti â thema?
  • Trefnu rali ceir neu daith tractorau
  • Trefnu cyngerdd elusennol
  • Raffl elusennol – Gofynnwch i fusnesau lleol roi gwobrau.
  • Cymryd rhan mewn digwyddiad chwaraeon fel tîm – Allech chi drechu’r gweddill?
  • Casglu arian â bwced – Ewch i ddawnsio yn eich archfarchnad leol

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch [email protected]