Ambiwlans Awyr Cymru i Blant

Ein nod yw gwasanaethu Cymru gyfan, gan gynnwys cleifion ieuengaf Cymru.

Mae Ambiwlans Awyr Cymru i Blant yn is-adran arbenigol o’n helusen, sy’n darparu gofal a chludiant arbenigol angenrheidiol i gleifion pediatreg a newydd-anedig. Mae ein pedwerydd hofrennydd yn golygu mai ni yw'r gwasanaeth ambiwlans awyr mwyaf ym Mhrydain, a ddefnyddir i ddarparu ystod eang o driniaethau ar gyfer cleifion pediatreg.

Rydym yn cynorthwyo tua 400 o blant a babanod bob blwyddyn, naill ai fel rhan o gyrchoedd argyfwng 999 neu drwy ddefnyddio ein hofrennydd penodol i’w cludo.

Mae codi arian o gwmpas y campws yn ffordd bwerus o addysgu pobl am ein gwasanaeth. Mae hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer ceisiadau UCAS a cheisiadau am swyddi, ac yn ffordd dda o gwrdd â phobl newydd.

Dyma rai syniadau:

  • Marathon ffilmiau
  • Arwerthiant
  • Trefnu digwyddiad
  • Crôl bwyd – cyrsiau gwahanol mewn tafarndai lleol gwahanol
  • Digwyddiad chwaraeon
  • Awyrblymio

 Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch [email protected]