Mae codi arian o gwmpas y campws yn ffordd bwerus o addysgu pobl am ein gwasanaeth. Mae hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer ceisiadau UCAS a cheisiadau am swyddi, ac yn ffordd dda o gwrdd â phobl newydd.

Dyma rai syniadau:

  • Marathon ffilmiau
  • Arwerthiant
  • Trefnu digwyddiad
  • Crôl bwyd – cyrsiau gwahanol mewn tafarndai lleol gwahanol
  • Digwyddiad chwaraeon
  • Awyrblymio

 Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch [email protected]