Gallwch godi arian ar ein cyfer o unrhyw oed. Beth am adael i'ch plant gymryd rhan?  • Picnic gyda thedi – Beth am drefnu picnic gyda’ch hoff dedi a’ch ffrindiau?
  • Helfa drysor – Mae yna thema ar gyfer pob tymor.
  • Gwisg ffansi – Gwisgwch i fyny fel eich hoff gymeriad, beth am ein harth Biggles ein hun?
  • Twrnamaint chwaraeon – Rownderi, pêl Droed, rygbi, pêl-rwyd, mae'r rhestr yn ddiddiwedd.
  • Celf a chrefft – Estynnwch y gliter.
  • Taith Gerdded noddedig – Casglwch grŵp ynghyd a cherddwch o gwmpas y parc lleol.
  • Distawrwydd noddedig – Ydych chi’n chwilio am rywfaint o amser tawel?
  • Sêl cist car – Cyfle gwych i gael gwared ar hen bethau hefyd.

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch [email protected]