Ambiwlans Awyr Cymru i Blant

Ein nod yw gwasanaethu Cymru gyfan, gan gynnwys cleifion ieuengaf Cymru.

Mae Ambiwlans Awyr Cymru i Blant yn is-adran arbenigol o’n helusen, sy’n darparu gofal a chludiant arbenigol angenrheidiol i gleifion pediatreg a newydd-anedig. Mae ein pedwerydd hofrennydd yn golygu mai ni yw'r gwasanaeth ambiwlans awyr mwyaf ym Mhrydain, a ddefnyddir i ddarparu ystod eang o driniaethau ar gyfer cleifion pediatreg.

Rydym yn cynorthwyo tua 400 o blant a babanod bob blwyddyn, naill ai fel rhan o gyrchoedd argyfwng 999 neu drwy ddefnyddio ein hofrennydd penodol i’w cludo.

Gallwch godi arian ar ein cyfer o unrhyw oed. Beth am adael i'ch plant gymryd rhan?  • Picnic gyda thedi – Beth am drefnu picnic gyda’ch hoff dedi a’ch ffrindiau?
  • Helfa drysor – Mae yna thema ar gyfer pob tymor.
  • Gwisg ffansi – Gwisgwch i fyny fel eich hoff gymeriad, beth am ein harth Biggles ein hun?
  • Twrnamaint chwaraeon – Rownderi, pêl Droed, rygbi, pêl-rwyd, mae'r rhestr yn ddiddiwedd.
  • Celf a chrefft – Estynnwch y gliter.
  • Taith Gerdded noddedig – Casglwch grŵp ynghyd a cherddwch o gwmpas y parc lleol.
  • Distawrwydd noddedig – Ydych chi’n chwilio am rywfaint o amser tawel?
  • Sêl cist car – Cyfle gwych i gael gwared ar hen bethau hefyd.

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch [email protected]