Ydych chi am ddal i fyny gyda hen ffrindiau? P'un a ydych am drefnu noson fawreddog neu un fach dawel, beth am godi arian ar yr un pryd? Dyma rai syniadau:

  • Abseilio neu Awyrblymio
  • Noson o bampro – Estynnwch y masgiau wyneb, y farnais ewinedd a’ch hoff DVD, a gofynnwch i’ch ffrindiau am rodd i ymuno â chi.
  • ‘Come dine with me’ – Ydych chi’n gogydd gwell na’ch ffrindiau?
  • Eillio’r pen – Byddwch yn ddewr!
  • Diwrnod Sgwrs a Gwau – Mwynhewch ddiwrnod o wau gyda ffrindiau.
  • Noson Coctels – Gwisgwch eich dillad gorau am noson o goctels blasus

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch [email protected]