Siopwch gydag Ambiwlans Awyr Cymru

Mae gan Ambiwlans Awyr Cymru nifer o siopau ar draws Cymru a redir gan staff yr Elusen a llu o wirfoddolwyr.

Mae eich eitemau ail-law yn helpu i godi arian hanfodol sy'n cadw ein hofrenyddion yn yr awyr ac ein cerbydau ymateb cyflym ar y ffordd.

Er nad ydych chi efallai eisiau gwisgo'r gôt a brynoch chi y gaeaf diwethaf mwy, neu os nad ydych yn hoff iawn o'ch bwrdd bwyd erbyn hyn, mae'n debyg y bydd rhywun arall yn awyddus i'w cael, felly pam na wnewch chi, nid yn unig roi bywyd newydd iddynt a'u rhoi i rywun arall, a'u troi yn rywbeth a fydd yn codi arian fydd yn achub bywydau.

Mae ein siopau yn cynnig ffordd gynaliadwy o siopa a helpu i leihau tirlenwi. Rydym yn gwerthu amrywiaeth o eitemau o ansawdd uchel, gan gynnwys dillad, nwyddau'r cartref a dodrefn a'u gwerthu'n rhad.

Mae oriau agor y siopau yn amrywio fesul siop felly cofiwch edrych i weld beth yw oriau eich siop leol isod.


Os oes gennych chi ddodrefn i'w rhoi, darllenwch ragor am ein gwasanaeth casglu

Mae'r rhestr o'n siopau isod.


Siop a Stordy Cwmdu

Oriau Agor: Llun - Sadwrn 9:30am - 4:30pm

Cyfeiriad: 

Uned 17-18
Stad Ddiwydiannol Cwmdu
Abertawe
SA5 8JF

Ffôn:  01792 775294


Abertawe Canolog

Oriau Agor: Llun - Sadwrn 9:30am - 4:30pm 

Cyfeiriad: 

1-9 Stryd y Coleg
Abertawe
SA1 5AF

Ffôn: 01792 775294


Wrecsam  

Oriau Agor: Llun - Sadwrn 9:30am - 4:30pm 

Cyfeiriad: 

42-44 Stryd Henblas
Wrecsam
LL13 8AD

Ffôn:  01978 355028


Bangor

Oriau Agor: Llun - Sadwrn 9:30am - 4:30pm 

Cyfeiriad: 

Uned 10, Canolfan Siopa Menai
Bangor 
LL57 2RG

Ffôn: 01248 208283


Tywyn

Oriau Agor: Llun - Sadwrn 09:30am - 4:30pm 

Cyfeiriad: 

3 Stryd Fawr
Tywyn
LL36 9AA

Ffôn:  01654 711233


Y Fenni

Oriau Agor: Llun - Sadwrn 09:30am - 4:30pm (ar gau ar ddydd Iau)

Cyfeiriad: 

13 Stryd Frogmore
Y Fenni 
NP7 5AG

Ffôn:  01873 857743


Caernarfon  

Oriau Agor: Llun - Sadwrn 9:30am - 4:30pm 

Cyfeiriad: 

3 Pool Side
Caernarfon
LL55 1NW

Ffôn:  01286 669352


Dinbych y Pysgod

Oriau Agor: Llun - Sadwrn 9:30am - 4:30pm 

Cyfeiriad: 

17 Upper Frog Street
Dinbych y Pysgod
SA70 7JD

Ffôn:  01834 844850


Mwmbwls  

Oriau Agor: Llun - Sadwrn 9:30am - 4:30pm 

Cyfeiriad: 

11 Heol Newton
Mwmbwls
SA3 4AR

Ffôn:  01792 775294


Yr Wyddgrug

Oriau Agor: Mawrth - Sadwrn 9:30am - 4:30pm

Cyfeiriad: 

Unedau 3-4 Canolfan Daniel Owen
Yr Wyddgrug
CH7 1AP

Ffôn: 01352 372998