• Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn ymrwymedig i ddiogelu eich preifatrwydd. Bydd y data y byddwn yn eu casglu gennych yn cael eu prosesu’n gyfreithlon yn unol â’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (2018) ac yn cael eu defnyddio dim ond at ddibenion prosesu eich tocynnau raffl a chysylltu â chi os byddwch wedi ennill gwobr neu os byddwch wedi dewis cael deunydd marchnata gan Ambiwlans Awyr Cymru. Darllenwch ein Polisi Breifatrwydd llawn yma.