• Byddwn yn delio â phob cwyn ac anghydfod yn unol â’n polisi, sydd ar gael ar ein gwefan neu drwy gysylltu â’n Hadran Loteri.