• Cyfrifoldeb y chwaraewr yw rhoi gwybod i ni am unrhyw newid i gyfeiriad neu unrhyw fanylion aelodaeth eraill a ystyrir yn angenrheidiol.