Mae trefnu i gasglu arian i ni yn ystod gwasanaeth coffa eich anwylyd yn ffordd hael o sicrhau na chaiff ei anghofio, drwy helpu eraill.


Os byddwch yn trefnu i gasglu arian er cof am anwylyd, gallwn ddarparu amlenni casglu i'w rhoi i'ch teulu a'ch ffrindiau. Mae'r amlenni yn cynnwys cyfeiriad dychwelyd rhadbost.

Cysylltwch â ni drwy ein ffonio neu anfon neges e-bost i drefnu eich bod yn cael yr amlenni hyn drwy'r post.

Ffôn - 0300 0152 999

E-bost - [email protected]