Mae'r criw wrth eu boddau yn clywed sut mae claf yn dod yn ei flaen, neu os ydynt wedi gwneud gwahaniaeth i'r teulu. Gallwch anfon neges o ddiolch atynt drwy lenwi'r ffurflen hon.

Mae hefyd yn bosibl trefnu cyfarfod rhithwir i chi gael diolch iddynt.

Gellir hefyd trefnu ymweliadau i'n canolfannau, ond nid yw rhain yn digwydd ar hyn o bryd oherwydd y pandemig.

https://www.ambiwlansawyrcymru.com/forms/siarad-nyrs-cyswllt-cleifion-newydd