Mae Elusen Ambiwlans Awyr Cymru yn elusen annibynnol a thra ein bod yn gweithio yn agos gyda’n partneriaid yn y GIG, nid yw’r elusen yn rhan o’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol. Mae hyn yn golygu nad ydym yn casglu, storio neu’n cael mynediad at gofnodion meddygol, data o’r cyrchoedd sydd adnabod cleifion, neu unrhyw ddata personol arall sydd yn cael ei ddal ar systemau cyfrifiadurol y GIG.

Mae’r data clinigol ar gyfer y cyrchoedd yr ydym yn cael ei reoleiddio’n ofalus gan GIG Cymru. Rydym ond yn casglu, defnyddio neu’n storio data sydd yn anhysbys neu unrhyw wybodaeth bersonol am y cleifion y maent rhoi caniatâd i ni rannu eu rhannu at ddibenion cyhoeddusrwydd.

Am gyngor a gwybodaeth ynglŷn â chofnodion meddygol, e-bostiwch [email protected] neu ysgrifennwch at: Cyfrinachol – FAO EMRTS Cymru, Tŷ Elusen, Ffordd Angel, Llanelli Gate, Dafen. SA14 8LQ.