Pan fydd unigolyn yn ymuno â’r loteri, byddwn yn gwirio:

  • Pan fydd unigolyn yn ymuno â’r loteri, byddwn yn gwneud y canlynol:
  • Cadarnhau bod yr unigolyn yn 16 neu’n hŷn.
  • Cadarnhau bod yr unigolyn yn byw ym Mhrydain Fawr.
  • Sicrhau ein bod yn cyfyngu nifer y cynigion i 10 cais gwerth £1 yr wythnos.
  • Os byddwch yn cael cynigion pellach, ceidw Ambiwlans Awyr Cymru yr hawl i wneud gwiriadau pellach gyda'r unigolyn. Gall Ambiwlans Awyr Cymru ganiatáu cynigion pellach yn ôl ei ddisgresiwn ei hun.
  • Rydym hefyd yn cadw’r hawl i ganslo unrhyw aelodaeth os byddwn yn amau unrhyw weithgarwch troseddol.
  • Byddwn yn rhoi gwybod am unrhyw weithgarwch troseddol gwirioneddol neu a amheuir yn unol â Deddf Enillion Troseddau 2002.