Mae'n gyffredin i gleifion gael bylchau yn eu cof, a gall hyn fod oherwydd natur ddifrfol y salwch neu anaf, neu oherwydd y feddiginiaeth a roddwyd yn y lleoliad. Gall ein Nyrsys Cyswllt Cleifion eich helpu i lenwi'r bylchau ac mae hyn fel arfer yn rhan bwysig o adferiad claf. Cliciwch yma i anfon neges at ein Nyrsys Cyswllt Cleifion.

I don’t remember much about what happened. Can you help me fill in the gaps?

It’s common for patients to have gaps in their memory and this can be due to the serious nature of the illness or injury, or because of the medication given at the scene. Our Patient Liaison Nurses...