Byddwn yn sicrhau:

  • Bod chwaraewyr yn gallu cael gafael ar wybodaeth glir am faterion megis rheolau’r loteri, y gwobrau sydd ar gael a’r siawns o ennill.
  • Bod y rheolau yn deg.
  • Bod unrhyw ddeunydd hysbysebu neu hyrwyddo yn glir ac nad yw’n gamarweiniol.
  • Bod y canlyniadau’n cael eu cyhoeddi.