Ni fyddwn yn fwriadol yn casglu nac yn ceisio data personol gan unrhyw un o dan 18 oed yn fwriadol nac yn caniatáu i'r cyfryw unigolion roi eu data personol i ni, heb ganiatâd rhiant neu warcheidwad.

 

Os bydd gennym reswm dros gredu ein bod yn dal data unigolyn o dan 18 oed heb ganiatâd rhiant neu warcheidwad, byddwn yn dileu'r data hynny.

 

Os credwch y gallai fod gennym ddata personol gan neu am unrhyw un o dan 18 oed heb ganiatâd rhiant neu warcheidwad, anfonwch neges e-bost i [email protected] neu ysgrifennwch at: Diogelu Data, Ambiwlans Awyr Cymru, Tŷ Elusen, Ffordd Angel, Llanelli Gate, Dafen. SA14 8LQ.