Efallai y byddwn yn newid yr hysbysiad preifatrwydd hwn o bryd i'w gilydd. Os byddwn yn gwneud unrhyw newidiadau sylweddol i'r ffordd rydym yn trin eich data personol, byddwn yn egluro hyn ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru neu drwy gysylltu â chi'n uniongyrchol.

 

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen ac yn deall yr hysbysiad preifatrwydd hwn yn llawn o bryd i'w gilydd. Mae adolygu'r ffordd y defnyddir eich data personol yn rheolaidd yn helpu i sicrhau eich bod yn ymwybodol o'ch data ac yn eu rheoli.

 

Adolygwyd yr hysbysiad preifatrwydd hwn ddiwethaf ym mis Ionawr 2022.