Swydd: Cynorthwyydd manwerthu

Lleoliad: Bangor

Cyfleoedd sydd ar gael: 3

Beth am ein cefnogi drwy wirfoddoli yn ein siop yng Bangor? Mae ein tîm o wirfoddolwyr yn dod o bob cefndir, o weithwyr proffesiynol sydd wedi ymddeol i fyfyrwyr sydd am ychwanegu at eu CV. Mae’r rôl yn cynnwys: Darparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol, gweithio'r til, ateb galwadau, a derbyn rhoddion. Bydd angen i'r ymgeisydd fod yn aml-dasgwr ac yn hyderus ym mhob agwedd ar waith manwerthu. Byddwch hefyd yn trefnu eitemau cyn eu prosesu, a gwneud yn siŵr bod y siop yn lân ac yn daclus. Os ydych yn awyddus i wirfoddoli yn y rôl hon, gallwch naill ai dilyn y ddolen hon i lenwi'r ffurflen gais https://www.ambiwlansawyrcymru.com/forms/cais-gwirfoddoli neu e-bostio Sandra Hembery yn [email protected] cyn 30 Mehefin.