Dim ond yn y sefyllfaoedd canlynol y byddwn yn anfon eich data personol y tu allan i'r AEE:

 

  • Er mwyn cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol;
  • Mae angen gwneud hynny er mwyn cyflawni contract;
  • Rydym yn defnyddio darparwyr gwasanaethau â gweinyddion sydd wedi'u lleoli mewn gwledydd eraill.

 

Os byddwn yn trosglwyddo eich data personol i wlad y tu allan i'r AEE, byddwn yn defnyddio un o'r mesurau diogelwch hyn er mwyn sicrhau eu bod wedi'u diogelu:

 

  • Dim ond i wlad y tu allan i'r AEE y mae'r Comisiwn Ewropeaidd a/neu'r DU wedi penderfynu bod ganddi lefel ddigonol o ddiogelwch ar gyfer data personol y byddwn yn eu trosglwyddo. Mae rhagor o wybodaeth am wledydd o'r fath ar gael yn: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en;

 

  • Byddwn yn rhoi contract ysgrifenedig rhyngom ni a'r derbynnydd ar waith, sy'n cynnwys cymalau enghreifftiol y Comisiwn Ewropeaidd a/neu'r DU sy'n ymwneud â throsglwyddo data personol i wledydd y tu allan i'r AEE. Mae rhagor o wybodaeth am gymalau o'r fath ar gael yn: ICO/international transfers