In these difficult circumstances, we aim to give you the best possible service while keeping you safe and following government guidelines.

For this reason, we have put in place the following guidelines for when you visit our shop.

  • Only a certain number of customers allowed in the shop at any time (this will vary for each shop).

  • Rydym yn gweithredu system 'un i mewn, un allan'. Pan fydd y siop yn llawn, byddwn yn gofyn i chi aros y tu allan nes ei bod yn ddiogel i chi fynd i mewn i'r siop.

 

  • Rydym yn gweithredu system unffordd. Dilynwch yr arwyddion ar y llawr.

  • Sicrhewch eich bod yn cadw pellter o 2 fetr/6 troedfedd o leiaf bob amser.

  • Peidiwch â chyffwrdd ag unrhyw eitemau oni bai eich bod yn bwriadu eu prynu.

  • Defnyddiwch ddull talu neu gerdyn digyffwrdd os yw hynny'n bosibl.

  • Peidiwch ag ymweld os oes gennych symptomau COVID-19 – arhoswch gartref.

  • Safwch yn y blwch wrth dalu am eich eitemau.

Diolch am eich amynedd, eich dealltwriaeth a'ch cefnogaeth.