In these difficult circumstances, we aim to give you the best possible service while keeping you safe and following government guidelines.

For this reason, we have put in place the following guidelines for when you visit our shop.

 • Only a certain number of customers allowed in the shop at any time (this will vary for each shop).

 • Rydym yn gweithredu system 'un i mewn, un allan'. Pan fydd y siop yn llawn, byddwn yn gofyn i chi aros y tu allan nes ei bod yn ddiogel i chi fynd i mewn i'r siop.

 

 • Rydym yn gweithredu system unffordd. Dilynwch yr arwyddion ar y llawr.

 • Sicrhewch eich bod yn cadw pellter o 2 fetr/6 troedfedd o leiaf bob amser.

 • Peidiwch â chyffwrdd ag unrhyw eitemau oni bai eich bod yn bwriadu eu prynu.

 • Defnyddiwch ddull talu neu gerdyn digyffwrdd os yw hynny'n bosibl.

 • Peidiwch ag ymweld os oes gennych symptomau COVID-19 – arhoswch gartref.

 • Safwch yn y blwch wrth dalu am eich eitemau.


Sylwch

Mae gwisgo Gorchudd Gwyneb bellach yn orchmynol mewn mannau cyhoeddus mewnol yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys ein siopau.

Os ydych wedi eich eithrio o wisgo gorchudd, byddwch cystal a gadael i aelod o’r staff wybod hynny.

Byddwch yn ymwybodol nad yw pob cwsmer ac aelodau staff yn medru gwisgo Gorchudd. Gall hyn fod oherwydd:

 • Bod ganddynt anabledd sydd ddim yn amlwg.
 • Eu bod gyda rhywun sydd yn dibynnu ar ddarllen gwefusau.
 • Na allent wisgo Gorchudd Gwyneb yn ddiogel a chyson.

Am rhagor o wybodaeth, ewch at www.gov.wales/coronavirus

Diolch am eich amynedd, eich dealltwriaeth a'ch cefnogaeth.