Os bydd gennych unrhyw gwestiynau, sylwadau neu awgrymiadau, neu os hoffech arfer eich hawliau o ran data, rhowch wybod i ni drwy anfon neges e-bost i [email protected] neu drwy ysgrifennu at: Diogelu Data, Ambiwlans Awyr Cymru, Tŷ Elusen, Ffordd Angel, Llanelli Gate, Dafen. SA14 8LQ.

 

Os na fyddwch yn fodlon ar unrhyw agwedd ar y ffordd rydym yn defnyddio eich data personol, hoffem glywed gennych. Rydym yn gwerthfawrogi'r cyfle i ddysgu a gwella y mae'r adborth hwn yn ei roi i ni. Gallwch ddarllen ein polisi cwynion llawn ar ein gwefan yma.

 

Mae gennych hawl hefyd i wneud cwyn am unrhyw ddefnydd a wneir o'ch data personol i reoleiddiwr diogelu data'r DU, sef Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (dolen allanol); y Comisiwn Elusennau (dolen allanol); neu'r Rheoleiddiwr Codi Arian (dolen allanol), sy'n rheoleiddio'r Gwasanaeth Dewisiadau Codi Arian. Ein rhif elusen gofrestredig yw 1083645.