Mae ein gwefan yn gynnwys hyperddolenni, a manylion, y gwefannau trydydd parti.Nid oes gennym unrhyw reolaeth ac unrhyw gyfrifodlebu dros bolisïau a phractis trydydd partïon.