Mae data personal yn wybodaeth sydd yn medru cael ei ddefnyddio er mwyn helpu adnabod unigolyn. Mae hyn yn medru cynnwys, ond nid wedi ei gyfyngu, i enw, cyfeiriad, rhif ffôn, cyfeiriad e-bost neu ddata am leoliad sydd yn deillio o declynnau electronig (megis ffôn mudol a chyfeiriadau IP).