Ymunwch â ni ar 14 Hydref 2022 am noson arbennig o godi arian ar gyfer Ambiwlans Awyr Cymru ac i ddathlu 21 o flynyddoedd o'n gwasanaeth achub bywydau i bobl Cymru.

Bydd y Digwyddiad Mawreddog yn cael ei gynnal yng  Ngwesty'r Coal Exchange, sef adeilad Rhestredig Gradd II* hardd ym Mae Caerdydd.

Noson gwisg ffurfiol fydd hon a bydd yn cynnwys diodydd croesawu, cinio tri chwrs bendigedig yn y neuadd fawr, arwerthiant, ac adloniant ar ddiwedd y nos.

Archebwch eich tocyn am noson llawn dathlu ac ysbrydoliaeth.

Booking for this event has now closed.