Mae'r tîm o gogyddion dawnus yng Ngwesty'r Coal Exchange wedi creu bwydlen tri chwrs i'w mwynhau ar y noson

I Ddechrau

Cawl Pwmpen Cnau Menyn a Chorbys Sbeislyd, Olew Tsili

Prif Gwrs

Brest Cyw Iâr gyda Suddion Teim a Phort

Wedi'i weini â Thatws Ffondant, Llysiau Tymhorol

Pwdin

Pwdin Toffi Gludiog, Saws Toffi, Hufen Iâ Fanila

Coffi i orffen


Sylwch y darperir ar gyfer yr holl ofynion dietegol, a darperir bwydlen amgen ar gais.