Cyhoeddwyd: 08 Mawrth 2024

Undeb Amaethwyr Cymru Ynys Môn wedi parhau i godi arian ar gyfer Ambiwlans Awyr Cymru ar ôl i'r Undeb ei dewis yn Elusen y Flwyddyn.

Yn ddiweddar, cynhaliodd ddau ddigwyddiad brecwast ffermdy; un yn Ysgol Sylfaen Caergeiliog, a gododd £600, ac un arall yng Nghlwb Rygbi Llangefni, a gododd £1,000 ar gyfer yr elusen.

Cododd wythnos brecwast ffermdy flynyddol Undeb Amaethwyr Cymru swm anhygoel o £17,509 ar gyfer Elusen Ambiwlans Awyr Cymru.

Fel rhan o'r ymgyrch codi arian hynod boblogaidd, cynhaliodd aelodau'r Undeb dros 35 o ddigwyddiadau brecwast fis diwethaf. Cafodd aelodau a gwleidyddion fwynhau brecwast blasus, maethlon a chynaliadwy, wrth iddynt sgwrsio am faterion ffermio â staff a swyddogion yr Undeb.

Cynhaliwyd y digwyddiad codi arian hwn ar ôl i Undeb Amaethwyr Cymru Ynys Môn gyflwyno £300 a godwyd yn ystod Sioe Amaethyddol Ynys Môn i Ambiwlans Awyr Cymru.

Gwnaeth cangen Ynys Môn wahodd Swyddog Codi Arian Cymunedol Ambiwlans Awyr Cymru, Alwyn Jones, i siarad yn ei chyfarfod cyffredinol blynyddol.

Rhoddodd Alwyn gyflwyniad byr ar y gwaith hanfodol y mae Ambiwlans Awyr Cymru yn ei wneud dros bobl Cymru.

Dywedodd Alys Roberts, Dirprwy Swyddog Gweithredol y Sir a Chynghorydd Amaeth-Amgylcheddol: “Mae pob un ohonom yn cytuno bod Ambiwlans Awyr Cymru yn elusen bwysig iawn sy'n achub bywydau. Mae'r gwasanaeth, sy'n cynnig ambiwlansys awyr ac ymatebion gofal critigol, yn bwysig iawn i bobl Cymru. Mae pob un ohonom yn gwybod am rywun sydd wedi defnyddio'r elusen hon mewn argyfwng.Rydym yn diolch i'r staff am y gwaith y maent yn ei wneud bob dydd i achub bywydau.”

Dywedodd Alwyn Jones, Swyddog Codi Arian Cymunedol Ambiwlans Awyr Cymru: “Diolch yn fawr i lywydd Undeb Amaethwyr Cymru am ddewis ein helusen yn Elusen y Flwyddyn yr Undeb. Roedd yn braf cael cwrdd ag aelodau o gangen Ynys Môn yn ystod ei chyfarfod cyffredinol blynyddol a diolch iddynt yn bersonol am eu cefnogaeth drwy'r flwyddyn.

"Mae angen i'n gwasanaeth sy'n achub bywydau godi £11.2 miliwn bob blwyddyn er mwyn cadw ein hofrenyddion yn yr awyr a'n cerbydau ymateb cyflym ar y ffyrdd, a bydd y rhodd hon yn ein helpu i fod yno i bobl Cymru pan fydd arnynt ein hangen fwyaf. Diolch yn fawr.”

Mae elusen Ambiwlans Awyr Cymru yn cael ei harwain gan feddygon ymgynghorol, ac mae'n mynd â thriniaethau o safon ysbyty at y claf ac, os oes angen, yn ei drosglwyddo'n uniongyrchol i'r ysbyty mwyaf priodol ar gyfer ei salwch neu anaf. I'r claf, gall hyn arbed oriau o gymharu â gofal safonol ac mae'n cynyddu'r tebygolrwydd y bydd yn goroesi ac yn gwella'n gynnar yn sylweddol.

Darperir y gwasanaeth drwy bartneriaeth unigryw rhwng y Trydydd Sector a'r Sector Cyhoeddus. Mae'r Gwasanaeth Casglu a Throsglwyddo Meddygol Brys (EMRTS) yn darparu ymgynghorwyr ac ymarferwyr gofal critigol hynod fedrus o'r GIG, sy'n gweithio yng ngherbydau'r Elusen.