Bob blwyddyn rydym yn cynnal tua 2,500 o gyrchoedd ar draws Cymru. 

Mae pob Cymynrodd yn gwneud gwahaniaeth. Edrychwch ar beth gall eich cymynrodd prynu: 

Wales

  • £15 yn talu am blanced cynnes ar gyfer babanod.
  • £110 yn talu am danwydd ar gyfer un o'r hofrenyddion am awr. 
  • £600 yn medru talu am Ymestynwr i gludo cleifion.
  • £1,500 yn talu am un cyrch. 
  • £11,000 yn ariannu'r Ddesg Cymorth Awyr am un mis
  • £21,000 yn talu costau staff ar gyfer Ambiwlans Awyr Cymru i Blant am un mis. 
  • £133,000 yw cyfanswm cost un hofrennydd bob mis. 

Wales

Rydym yn ddiolchgar am bob un gymynrodd, os ydych am wybod mwy ambwyti gadael cymynrodd i ni yn eich ewyllys e-bostiwch [email protected]