Croeso i'n Her Fy20!

Ar gyfer 'Fy20', gallwch ddewis unrhyw her, tasg neu weithgaredd y mynnoch yn ymwneud â'r rhif 20, a'i gwblhau yn ystod mis Hydref. P'un a ydych yn dewis cerdded 20 milltir, pobi 20 o ddanteithion neu ddarllen 20 o lyfrau – mae rhywbeth at ddant pawb.

Nod yr her gyffrous a hwyliog hon yw codi arian hanfodol i'n helusen achub bywydau ac eich annog i herio eich hunain, neu i roi cynnig ar weithgareddau newydd.

Pam y dylwn i gymryd rhan?

Bob blwyddyn, mae angen i ni godi £11.2 miliwn a bydd yr holl elw a wnaed o'ch gweithgaredd Fy20 yn mynd tuag at gadw ein pedwar hofrennydd yn yr awyr.

Os byddwch yn codi £100, cewch fathodyn pin arbennig a bydd ein cefnogwyr ifanc yn cael tegan Draig Del.

 

COFRESTRWCH HEDDIW!


Sut y gallaf gymryd rhan?

Gallwch ddewis cwblhau beth bynnag y mynnoch ar gyfer eich her Fy20.

 1. Penderfynwch beth rydych am ei wneud (edrychwch ar y rhestr isod i gael ysbrydoliaeth). Byddwch yn greadigol, dewiswch rywbeth a fydd yn eich herio ac yn eich ysgogi drwy gydol y mis.
 2. Penderfynwch ar y nifer y byddwch yn ei gyflawni, gan gynnwys 20 yn eich her - gallai fod yn 20 eitem, 20 diwrnod, 20 munud, 20 sesiwn, 20 milltir...penderfynwch chi!
 3. Crëwch eich tudalen codi arian. Wrth i chi gofrestru drwy Facebook, bydd angen i chi greu tudalen codi arian, neu gallwch greu tudalen codi arian ar JustGiving, neu wneud cais am ffurflen noddi drwy anfon e-bost i'n tîm digwyddiadau yn [email protected].
 4. Dywedwch wrth eich teulu, eich ffrindiau a'ch cydweithwyr am yr hyn rydych yn ei wneud a rhannwch eich dolenni codi arian.Mae'n bosibl y bydd rhai ohonynt am ymuno â chi neu greu eu her Fy20 eu hunain?
 5. Cofiwch gadw mewn cysylltiad â ni!Gallwch ymuno â'r grŵp Fy20 dynodedig ar Facebook a phostio eich newyddion diweddaraf yno. Os nad ydych yn defnyddio Facebook, gallwch anfon e-bost atom gyda'ch newyddion diweddaraf.

Cofrestru fel ysgol/tîm

Os byddwch yn cofrestru fel ysgol neu dîm, byddwn yn anfon tegan Draig Del atoch er mwyn iddi ymuno â chi yn eich her.

Y ffordd orau i chi gofrestru fel ysgol neu dîm yw anfon e-bost i [email protected]. Dywedwch wrthym faint ohonoch sy'n cymryd rhan.

Crëwch dudalen JustGiving.

Cysylltwch â ni os bydd angen ffurflen noddi neu flychau casglu arnoch, drwy anfon e-bost i [email protected]


20 o syniadau ar gyfer Fy20

 • Pobi 20 o gacennau 
 • Cerdded, rhedeg, loncian neu feicio am 20 munud neu 20 milltir neu am 20 diwrnod
 • Creu cwilt gyda 20 o sgwariau 
 • Darllen 20 llyfr 
 • Ymdrochi yn y môr neu mewn dŵr oer 20 gwaith
 • Plancio bob diwrnod am 20 diwrnod
 • Gwylio 20 o ffilmiau newydd 
 • Gwneud 20 o neidiau seren, neidiau gwasg, eisteddiadau neu unrhyw fath arall o ymarfer corff bob dydd
 • Rhoi cynnig ar ymwybyddiaeth ofalgar, myfyrio neu ymdrochi yn y goedwig am 20 munud y dydd
 • Creu edrychiad newydd gyda 20 o steiliau gwallt gwahanol neu wisg ffansi bob dydd
 • Postio 20 o luniau ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #Fy20 – gallai'r rhain fod ar thema benodol
 • Treulio 20 awr yn gwirfoddoli gyda'ch'ch hoff elusen neu yn eich cymunedol leol
 • Dysgu 20 o ystumiau ioga newydd 
 • Crosio neu wau 20 o eitemau
 • Tynnu neu baentio 20 o luniau
 • Gwneud 20 o bosau, fel croeseiriau neu jig-so
 • Dringo 20 o fryniau neu fynyddoedd
 • Dysgu 20 gair neu ymadrodd newydd mewn iaith wahanol
 • Rhoi 20 eitem i'ch siop elusen leol
 • Cwblhau 20 munud o arddio y dydd