Ni fydd Ambiwlans Awyr Cymru yn rhannu eich manylion personol â thrydydd parti ar unrhyw adeg, dim ond pan fydd hynny’n ofynnol gan ddeddfwriaeth sydd mewn grym ar y pryd a gyda chaniatâd Prif Weithredwr yr elusen. Am ragor o wybodaeth, darllenwch ein polisi preifatrwydd.