I lawr o bobl, mae gwirfoddoli yn ffordd wych o ddysgu sgiliau newydd, ennill profiad neu ychwanegu rhywbeth at y CV. Ni fydd gwirfoddoli yn effeithio ar eich budd-daliadau cyhyd â'ch bod yn chwilio am waith.