Byddwch yn cael sesiwn sefydlu, naill ai gan y cydlynydd gwirfoddoli neu’r cydlynydd cymunedol. Bydd y sesiwn hon yn cynnwys yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch.