Byddwch yn cael ad-daliad am unrhyw gostau y byddwch yn mynd iddynt wrth wirfoddoli ar ein rhan. Byddwch yn cael ffurflen treuliau yn ystod eich sesiwn sefydlu, y gallwch ei rhoi i'ch cydlynydd cymunedol.