Os byddwch yn penderfynu peidio â gadael ewyllys, bydd y llywodraeth yn dewis sut y bydd eich ystâd yn cael ei rannu. Yn hytrach, os byddwch yn penderfynu creu Ewyllys, bydd eich teulu a'ch ffrindiau’n glir o ran sut yr hoffech i’ch ystâd gael ei rannu.