Mae’n costio £1 yr wythnos i chwarae’r loteri. Tra bo’r rhan fwyaf o fisoedd yn cynnwys 4 wythnos, mae rhai misoedd yn cynnwys 5 wythnos. Mae’r £0.34 ychwanegol ar gyfer y misoedd sy’n cynnwys wythnos ychwanegol.