Caiff ein Loteri ei rheoli’n fewnol, ac mae holl elw o’r Loteri Achub Bywyd yn mynd tuag at ariannu gwasanaeth Ambiwlans Awyr Cymru.