Rydym yn ymrwymedig i sicrhau bod ein loteri yn cael ei chynnal mewn ffordd ddiogel, deg a chyfrifol, ac i gefnogi gamblo cyfrifol ymysg yr aelodau. Gallwch ddarllen ein polisi llawn ar Gyfrifoldeb Cymdeithasol o ran Gamblo yma; neu am gyngor neu gymorth yn ymwneud â gamblo, ewch i gamcare.org.uk neu ffoniwch y llinell gymorth am ddim ar 0808 8020 133.