Raffl wythnosol yw Loteri Achub Bywyd Ambiwlans Awyr Cymru a gaiff ei chynnal l gan Ambiwlans Awyr Cymru er mwyn codi arian ar ein cyfer, gan gynnig cyfle i chi ennill £1,000 ar yr un pryd.