Person neu sefydliad sy’n gyfrifol am sicrhau bod y cyfarwyddiadau yn eich ewyllys yn cael eu cyflawni.