Mae'n iawn. Gallwch ychwanegu Rhodd Cymorth at unrhyw rodd y byddwch yn ei wneud os ydych yn drethdalwr yn y DU. . Cyhyd ag y byddwch yn rhoi tic wrth ymyl y datganiad Rhodd Cymorth ar gyfer pob elusen ac yn sicrhau eich bod yn talu digon o dreth. Os nad ydych yn siŵr, ffoniwch ni ar 0300 0152 999. Oes rhaid i mi wneud datganiad ar gyfer pob rhodd? – Nac oes. Ar ôl i chi gwblhau eich ffurflen a'i dychwelyd, ni fydd angen i chi gwblhau un arall. Fodd bynnag, os bydd eich statws treth yn newid, rhowch wybod i ni drwy ffonio 0300 0152 999.